ဆက်သွယ်ရန်

လေ့လာ ကို ဆက်သွယ်လိုလျှင် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။

ဖုန်းနံပါတ်

09254882223

အီးမေးလ်

info@beta.beta.laelar.com

လိပ်စာ

အမှတ် (၁၁)၊ ၅လွှာ (B)၊ မာလာမြိုင် (၇) လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

ဝေဖန်အကြံပြုစာများပေးပို့ရန်

အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းပါ။

သတင်းအသစ်များရယူရန်

တည်နေရာ